Priser for byggetrinn 1 | Blokk D 1. etasje
invester i feriebolig
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
D1 Solgt Solgt
D2 Solgt Solgt
D3 Ledig 625 000
D4 Solgt Solgt
D5 Solgt Solgt
Priser for byggetrinn 1 | Blokk D 2. etasje
prisliste ferieleiligheter
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
D6 Solgt Solgt
D7 Solgt Solgt
D8 Solgt Solgt
D9 Solgt Solgt
D10 Solgt Solgt
Priser for byggetrinn 1 | Blokk D 3. etasje
Leiligheter i Byala
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
D11 Solgt Solgt
D12 Solgt Solgt
D13 Solgt Solgt
D14 Solgt Solgt
D15 Solgt Solgt
Priser for byggetrinn 1 | Blokk D 4. etasje
Ferie i Bulgaria
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
D16 Solgt Solgt
D17 Solgt Solgt
D18 Solgt Solgt
D19 99 1 175 000
Priser for byggetrinn 1 | Blokk E 1. etasje
Ferieleiligheter i Byala
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
E1 102 675 000
E2 Solgt Solgt
E3 Ledig 430 000
Priser for byggetrinn 1 | Blokk E 2. etasje
Feriebolig i Byala
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
E4 Solgt Solgt
E5 Solgt Solgt
E6 Solgt Solgt
E7 Solgt Solgt
E8 Solgt Solgt
E9 Solgt Solgt
E10 Solgt Solgt
Priser for byggetrinn 1 | Blokk E 3. etasje
Feriebolig prisliste
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
E11 Solgt Solgt
E12 102 550 000
E13 Solgt Solgt
E14 Solgt Solgt
E15 Solgt Solgt
E16 Solgt Solgt
E17 Solgt Solgt
Priser for byggetrinn 1 | Blokk E 4. etasje
Priser ferieleiligheter
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
E18 Solgt Solgt
E19 102 580 000
E20 Solgt Solgt
E21 Solgt Solgt
E22 Solgt Solgt
E23 Solgt Solgt
E24 Solgt Solgt
Priser for byggetrinn 1 | Blokk E 5. etasje
Feriebolig prisliste
LEILIGHET AREAL* PRIS NOK
E25 Solgt Solgt
E26 172 1 850 000
E27 Solgt Solgt

* Det tas forbehold om feil og eventuelle justeringer i leilighetene. Alle arealer i prospektet er oppgitt i henhold til offentlige bulgarske normer og standarder. Leilighetenes areal innbefatter innvendige rom/boder, innvendige vegger, halv vegg mot annen leilighet, hele yttervegg, samt terrasse inklusive rekkverk. Total areal inklusive fellesareal danner grunnlag for prisberegning av leilighetene.

TA KONTAKT MED OSS!

Dag Arne Aursnes

Tel. +47 900 69 620
post@husibulgaria.no